Türkçesi az olan gençler için Erasmus+, Gençlik Hareketliliği Programı “Geçmişten Gelen Ortak Paydalar” Projesi için Katılımcı Başvuru Duyurusu

erasmus1

Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği, Almanya’daki ASF Derneğiyle birlikte, Erasmus+, Gençlik Hareketliliği Programı kapsamında 23 Ocak-1 Şubat 2015 tarihleri arasında “Geçmişten Gelen Ortak Paydalar” başlığı altında bir proje gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında, Almanya’da doğup büyümüş, Türkiye’yle akrabalık ve kültürel bağları olan ancak ailelerinin memleketlerine gitmemiş, 18-30 yaş arası 8 kişi, 23 Ocak- 1 Şubat 2015 tarihleri arasında, Türkiye’nin üç şehrinde konuk edilecektir. Almanya’dan Türkiye’ye gelecek katılımcılar, İstanbul’da, aileleri birkaç kuşak önce iç göçle İstanbul’a gelmiş olan 8 kişiyle birlikte, geziler yapmak, belge film çekmek, gezi yazıları yazmak ve çeşitli atölyeler gerçekleştirmek üzere Malatya, Mardin ve Mersin’e gideceklerdir. Proje sonrasında katılımcılar izlenimlerini belge film olarak aktaracaklardır.
-Almanya`da dogdunuz, yada Almanya`ya cok kücük yaslarda geldiniz,
-Ebeveynlerinizin, büyük-ebeveynlerinizin memleketlerine hiç gitmediyseniz, ya da çok küçükken gittiyseniz ve tanıma fırsatı bulamadıysanız,
-Ebeveynlerinizden ya da büyük-ebeveynlerinizden herhangi biri Malatya, Mersin, Mardin kökenliyse, yada bu şehirler ile herhangi bir akrabalık bağınız yada kültürel bağınız varsa,
-Köklerinizin geldiği kentle birlikte iki Anadolu kentini sizinle aynı durumdaki İstanbullu gençlerle tanımak istiyorsunuz
-İstanbul’da tanışacağınız yaşıtlarınızla ortak paydalarda buluşmak ve birlikte yeni anılar oluşturmak istiyorsanız lütfen başvuru yapmak için aşağıdaki soruların yanıtlarını application@katadromart.com ve katadromart@gmail.com adreslerine gönderiniz.

· Adınız Soyadınız?
· Doğum Tarihiniz?
· Doğum Yeriniz?
· Cinsiyetiniz?
· Mesleğiniz?
· Ailenizin memleketi (birden fazla olabilir)?
· Ailenizin memleketini hiç ziyaret ettiniz mi? Ne zaman?
· Bu projeye katılmak sizin için neden önemli? (Kısaca)
· İletişim bilgileriniz (Telefon, e-mail ve adres)

Tekrar barış dolu nice yıllara
Mehmet Bingöllü

Common Grounds From the Past
Call for Participants
Die Organisation KATADROM: Kunst, Kultur und soziale Polikik wird, in Kooperation mit ASF (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) aus Deutschland zwischen dem 23. Januar und 1. Februar 2015 mit dem Erasmus+, Youth Mobility Programm das Projekt “Gemeinsamkeiten aus der Vergangenheit” organisieren.

Mit dem Projekt werden acht junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind, aber zu der Türkei einen kulturellen Bezug haben sowie Verwandschaft in der Türkei haben, doch nie die Möglichkeit hatten, die Heimatstädte ihrer Eltern zu besuchen, oder vor langer Zeit zum letzten Mal in der Türkei gewesen sind, werden in drei Städten der Türkei empfangen . Die TeilnehmerInnen, die aus Deutschland in die Türkei kommen werden, werden drei Städte besuchen und dort Dokumentarfilme drehen, Reisebücher schreiben und an unterschiedlichen Workshops mit acht jungen Menschen aus Istanbul teilnehmen, deren Eltern vor Generationen aus den ländlichen Gegenden nach Istanbul migrierten. Das Projekt werden die TeilnehmerInnen mit einem Dokumentarfilm abschließen, in welchem sie ihre Impressionen verarbeiten.

Wer Interesse daran hat, die Türkei besser kennen zu lernen, neue Orte zu sehen, Menschen zu treffen und Gemeinsamkeiten mit den Freuden aus Deutschland, der Türkei entdecken möchtest und bleibende Erinnerungen schaffen möchte, möge bitte die angefügten Fragen beantworten und die Antworten an folgende Adressen schicken:application@katadromart.com und katadromart@gmail.com.
Türkisch ist kein Muss.

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Geburtsort
Geschlecht
Beschäftigung
Heimatstadt der Familie
Gab es schon vorher einen Türkeibesuch (wenn ja, wo?)
Gab es schon vorher einen Besuch der Heimatstadt der Familie? Wann?
Warum besteht das Interesse, an diesem Projekt teilzunehmen?
Kontaktinformation (Telefon, e-mail, Adresse)
Sprachen